Makalelerin Teslim Şekli ve İlgili Hususlar:

1- Gönderilen çalışmalar daha önce matbu olarak neşredilmiş olabilirler, fakat internet ortamında yayınlanmamış olmalı, intihal vs. gibi hususlara tevessül edilmeden, bilimsel etiğe uygun yapılmış çalışmalar olmalıdır.

2- Başlık, içeriği en iyi ifade edecek şekilde ve ilgi çekecek bir üslupta olmalı, metin kendi içinde anlamlı alt başlıklara ayrılmalıdır.

3- İçerik en az ortalama 400, en fazla 2000 kelime sayısını geçmemelidir.

4- Gönderilen yazının sonuna, -bibliyografyanın da altına- 2 – 3 cümlelik çok kısa bir özet yazılmalıdır. Ayrıca aralarına noktalı virgül (;) konularak yazı ile ilgili anahtar kelimeler eklenmelidir. Özet ve anahtar kelimeler yayınlanan metin içerisinde yer almayacak, ancak “Google” başta olmak üzere internetteki ağ sayfaları ve veri tabanlarına eklenerek yazının yayılmasını ve aramalarda üstlerde çıkması sağlayacaktır.

5- Makaleleriniz aşağıdaki “İmla Kılavuzu ve Format” kurallarrına uyarak Makale Gönderim Formu ile gönderebilirsiniz.e-Mail adresimizi BURADAN görebilirsiniz.Elektronik ortamda hazırlanmayan, daktilo ile yazılmış ve sonradan taranmış çalışmalar kabul edilememektedir.

6- Yayınlanan çalışmalar için telif ödenmez.

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format